”Jag hjälper Dig inte genom att ge svaren,
jag hjälper Dig med att finna svaren.”
-Solveig

Regressionsterapi/Hypnos terapi

Du påverkas i hela ditt liv av känslor. Allt återspeglas i en känsla, rädsla, lycka, ångest, kärlek, förtvivlan och många gånger även din värk i kroppen.

I din kropp lagras många minnen, glada, smärtsamma, lyckliga, sorgsna, olyckliga, rädsla. Du fastnar i ett mönster & har svårt att ta sig ur. Livet rullar på, men känslan av, frustation återkommer.

I den del av SER-terapin som är regression, leder jag ner dig i ett djupare tillstånd, här möter vi oftast grunden till dina känslor eller till obesvarade frågor. 

Nu kommer din kropp att gå in i olika upplevelser, här är dina minnen lagrade från barndomen ända upp till idag. Du är kanske inte ens medveten om dessa kroppsminnen som kommer fram. 

Vi möter dessa minnen på olika sätt, kan vara genom symboliska bilder, minnen, känslor, visualisering, din kropp som ”talar”. 

Här någonstans kan grunden finnas till den situation du är i idag. 

”Jag hjälper Dig inte genom att ge svaren,
jag hjälper Dig med att finna svaren.”

-Solveig