”Jag hjälper Dig inte genom att ge svaren,
jag hjälper Dig med att finna svaren.”
-Solveig

Samtalsterapi

Att gå i terapi är en del av att läka sig själv.

Vi börjar alltid med samtal för att du ska känna dig trygg med mig som terapeut.

I samtalen lyssnar jag utan att ge goda råd, men följer dig i samtalen, vi pratar om dina upplevelser och händelser.

I samtalen kan vi använda olika verktyg, för att komma åt känslan bakom olika reaktioner. Vi kan meditera, rita, titta på drömmar eller visualisera.

Det är viktigt att hitta ett sätt att arbeta på som fungerar för dig!

Vi utgår alltid från dig och var du är varje gång du kommer, kanske har det hänt något vi behöver samtala om och har då en annan utgångspunkt än vi hade förra gången.

I samtalsterapin kan vi ta hjälp av andra metoder, som exempelvis symbolarbete, regression, EFB-metoden, avslappning eller något annat verktyg.