Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

En utbildning för Dig som vill bli Diplomerad Regressionsterapeut

Start: STEG 1 (Regressionsutbildningen) i Enköping

Första året till att bli Samtalsterapeut (SER terapeut).
Utbildningstiden är 1 år, man blir diplomerad regressionsterapeut och har nu gått steg 1 i att bli samtalsterapeut.
Kost och logi ingår inte i utbildningskostnaden.

För dig som vill gå 4 dagar i sträck vid varje kurstillfälle (5 träffar) och i samband med helg.
Enköping start 2024
Rh2424E Helggrupp – Regressionsterapi, Steg 1, Start 11 april 2024

Utbildningen över helg kl 9-16, 5 träffar i Enköping
11–14 april, 2 – 5 maj, 6–9 juni, 5–8 september, 7–10 november,
gäller enbart år 1, i samarbete med Solveig på Solsinne.

Har du frågor eller vill veta mer angående kursen i Enköping går det bra att kontakta mig, Solveig.

Steg 2: Samtalsutbildningens 1 ½ år är enbart i Ramlösa. Mer info om utbildningen…

Förkunskaper: För att komma med i utbildningen krävs det inga direkta förkunskaper utom ett genuint intresse för människor och att vilja utvecklas själv som människa. I utbildningen brukar det vara allt från deltagare som är helt nya i detta tänkande och har inga grundkunskaper i psykologi/personlig utveckling till dem som arbetat som terapeut i många år eller har en akademisk examen inom psykologi.

Utbildningen är upplevelsebaserad. Delar av teorin vävs in i det praktiska arbetet. Litteratur läses hemma som komplement för att förstå det ni upplever på träffarna.
I det första året läggs grunden i att möta klienten och att gå ned i sitt eget djup. Här är den egna utvecklingen mest i fokus (man är lika mycket klient som terapeut och ett utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling) samtidigt som man lär sig det terapeutiska verktyget regressionsterapi och övar på terapeutrollen. Vi arbetar med våra känslominnen i en emotionell baserad terapiform

I det första året läggs grunden i att möta klienten och att gå ned i sitt eget djup. Här är den egna utvecklingen mest i fokus (man är lika mycket klient som terapeut och ett utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling) samtidigt som man lär sig det terapeutiska verktyget regressionsterapi och övar på terapeutrollen. Vi arbetar med våra känslominnen i en emotionell baserad terapiform.

Exempel på innehåll:

Teori:

Barndomens påverkan på nuet(psykologi)
Själsperspektiv på vem vi är och vad vi har med oss
Iscensättningsperspektivet
Iscensättning/återskapelse – livets och psykets/själens egna reparationssystem till helande
Objektrelationsteorin
Anknytningsteorin
Våra känslominnen och barndomstrauma
Regressionsterapi både utifrån ett transpersonellt och psykodynamiskt perspektiv
Regressionstekniker (Tidigare liv/Symboliska liv, Emotionella och Fysiska resan, Delpersonligheter, Barndom-Minnenas hus, Intergrerade regressioner mm)
Alternativterapeutiska och Psykologiska förklaringsmodeller
Roller och mönster. Delpersonligheter och olika psykiska försvar
Att förändra tankar och förlösa känslor
Empati och förlåtelsen
Sekretess. Etik. Dokumentation.
Det första samtalet – mötet. Uppföljning av regressionsterapin.
Starta upp som terapeut. Tips och råd.
Redovisning av kurslitteratur
List item

Erfarenhetsbaserad kunskap:

Egenterapi i grupp.
Praktiska övningar i regressionsterapi som klient, terapeut och bisittare i terapisituationer.
Djupavslappning, meditation, visualisering i grupp.

Första året finns det möjlighet att gå på vardag eller helg. Grupperna består av max 9 deltagare då det ska finnas stort utrymme till varje persons upplevelser.

Efter utbildningen kan man gå vidare 1 ½ år till att bli diplomerad Samtal (SER) terapeut.
Läs mer här…

Det är enbart VÅR Regressionsterapeut utbildning som ger behörighet att gå vidare till SER-terapeut.

En utbildning för Dig som vill bli Diplomerad Regressionsterapeut eller vill lära känna dig själv.
Du som vill få en djupare kunskap om dig själv
Som vill hitta tillbaka till dig själv
Vill förstå dina relationer
För dig som sitter fast i ett mönster och har svårt att ta sig loss

Regression är en terapimetod där man går ner i en djup avslappning/hypnos för att förlösa instängda känslor/minnen.

En del av innehållet av utbildningen

Djupare kunskap och jobba med –
känslominnen
att förstå dina relationer
iscensättningar
trauman
instängda minnen
triggers
barndom…
Föreläsningar

Känns det som du vill veta mer…. skriv till mig eller läs mer på serakademin.se

Utbildningen startar både i Ramlösa (Helsingborg) och i Enköping hos mig på Solsinne.

Datum och tid för utbildningen:
29 feb – 3 mar
11 apr – 14 apr
6 jun – 9 jun
5 sep – 8 sep
7 nov – 10 nov

09:00 – 16:00 varje dag